RENOVA, s. r. o. Vodárenská 380, 517 01 Solnice

Aktuality

Aktuální zprávy ze společnosti Renova, s.r.o.

Informace ke Směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti

Informace ke Směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti

 

V současné době se připravují novely právních předpisů, které by měly transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti. Ovšem již nyní je zřejmé, že transpoziční termín (25. října 2020) nebude naplněn. Jako první pravděpodobně zahájí legislativní proces novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších právních předpisů, kam budou mimo jiné transponovány požadavky na dálkové odečty měřících zařízení a přístrojů registrující dodávku tepelné energie u konečných spotřebitelů. Požadavky na dálkové odečty u konečných zákazníků musí být transponovány do zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Ovšem nelze odhadovat „do jaké novely“ se tento požadavek transponuje. Zároveň nelze odhadnout délku legislativního procesu, proto nelze přesně určit, kdy požadavky budou účinné v národní právní úpravě. V případě optimálního průběhu by to mělo být v půlce roku 2021.

Hledat