RENOVA, s. r. o. Vodárenská 380, 517 01 Solnice

Certifikáty a osvědčení

Autorizované metrologické středisko K/50

Naše společnost je autorizovaným metrologickým střediskem. Do roku 2000 s označením K/3, od roku 2000 s označením K/50.
Tuto autorizaci nám vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ)

O naší technické a personální způsobilosti k metrologickým výkonům se můžete přesvědčit v  Rozhodnutí o udělení Autorizace a Osvědčení o registraci ČMI

Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování měřidel a Certifikát od společnosti ZENNER International GmbH & Co. KG, Saarbrücken 

Systém managamentu kvality EN ISO 9001:2015

Systém řízení jakosti firmy je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2015. Společnost již v roce 2000 zavedla systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2000 a získala certifikát prokazující shodu v systému řízení s požadavky normy.

Všechny dozorové audity systému řízení jakosti proběhly v plánovaných termínech a bez nedostatků.

 

Image

Odkazy na úřady vydávající námi získané certifikace a další užitečné odkazy z oboru

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

Hledat